اتصال به روش L2TP IPSec/PSK:

 

برای ساختن کانکشن وی پی ان مسیر زیر را دنبال کنید.

Settings > General > Network > VPN > Add VPN Configuration > L2TP

فیلدها را به صورت زیر پر کنید.

Description: یک نام دلخواه وارد کنید.

Server: آدرس سرور را حتما با حروف کوچک بنویسید.

یکی از سرورهای زیر را وارد کنید

VPN1.IRSV.ME

VPN2.IRSV.ME

VPN4.IRSV.ME

VPN3.IRSV.ME

 

 

Secret: این قسمت را با عبارت     123456789    وارد کنید .

Account: نام کاربری اشتراک خود را با حروف کوچک وارد کنید.

Password: رمزعبور اشتراک خود را با حروف کوچک وارد کنید.

RSA SecureID: این قسمت را برروی Off بگذارید.

Encryption Level: این قسمت را برروی None قرار دهید.

Send All Traffic: این قسمت را برروی On قرار دهید.


 

از این پس میتوانید از طریق همین مسیر به وی پی ان متصل شوید.

 

 

اتصال به روش PPTP:

برای ساختن کانکشن وی پی ان مسیر زیر را دنبال کنید.

Settings > General > Network > VPN > Add VPN Configuration > PPTP

فیلدها را به صورت زیر پر کنید.

Description: یک نام دلخواه وارد کنید.

Server: آدرس سرور را حتما با حروف کوچک بنویسید.

&یکی از سرورهای زیر را وارد کنید

VPN1.IRSV.ME

VPN2.IRSV.ME

VPN4.IRSV.ME

VPN3.IRSV.ME

 

Account: نام کاربری اشتراک خود را با حروف کوچک وارد کنید./font>

Password: رمزعبور اشتراک خود را با حروف کوچک وارد کنید.

RSA SecureID: این قسمت را برروی Off بگذارید.

Encryption Level: این قسمت را برروی None قرار دهید.

Send All Traffic: این قسمت را برروی On قرار دهید.

 

از این پس میتوانید از طریق همین مسیر به وی پی ان متصل شوید.


 

نکات مهم:

 

- درصورتی که با هریک از روش های اتصال مشکلی دارید، روش دیگر را امتحان کنید..