کاربران محترم ویندوز فون   برای استفاده از سرویس سیسکو راهنمای زیر را دنبال کنند .

1.      Anyconnect    را در استور مایکروسافت جستجو و نصب کنید

2.      پس از نصب وارد قسمت setting    گوشی و گزینه   vpn    را لمس کنید .

3.      مانند تصویر راهنما سرور را اضافه و کانکت کنید .

لیست سرورها

---------

Cisco.dnsspeedy.tk

Cisco2.dnsspeedy.tk

Cisco3.dnsspeedy.tk

Cisco4.dnsspeedy.tk

Cisco5.dnsspeedy.tk

 

راهنمای تصویری